Današnja logično linearna civilizacija in z njo povezana šola sta neprijazni do oseb z disleksijo.

Otroci z disleksijo so povprečno ali tudi nadpovprečno nadarjeni, imajo talente in so nagnjeni k umetniškemu delovanju.

Osebe z disleksijo imajo kljub svojim povprečnim ali zelo visokim splošnim sposobnostim VELIKE TEŽAVE PRI OSNOVNEM OPISMENJEVANJU in usvajanju osnovnih veščin, kot so branje, pisanje in računanje.

Categories : Disleksija

Najnovejše znanstvene raziskave so potrdile domnevo, da je disleksija dedno pogojena. KROMOSOM ŠTEVILKA 6 naj bi bil tisti, v katerem so prisotni geni, ki vplivajo na pojav disleksije.

Družinska pogojenost disleksije je odločujoča in bistvena. Obstaja torej velika verjetnost, da bodo imeli otroci disleksijo, če so jo imeli njihovi starši.Pogosto se zgodi, da starši šele po odkritju otrokove disleksije začnejo prepoznavati svoje značilnosti disleksije, ki pa je v svojem otroštvu niso prepoznali.

Categories : Disleksija

Disleksija nikakor ni bolezen. Organski izvor disleksije je sicer v možganih, vendar z njimi ni nič narobe, le malo drugače delujejo.

Večina ljudi uporablja bolj levo polovico možganov  in se lotijo reševanja problemov postopno, linearno in z logičnim sklepanjem. Pri večini ljudi so sposobnosti –  talenti porazdeljeni enakomerno.

Categories : Disleksija

Disleksija, ki so ji včasih rekli tudi legastenija, je skupek težav ter zmožnosti, ki vplivajo na proces učenja branja ter pisanja. Navzven se to kaže tako, da otrok črke težje povezuje v besede ali pa črke zamenjuje. Otrok z disleksijo težje piše, njegova pisava je grda in skoraj nečitljiva, prav tako pa se takšen otrok lahko težje orientira v prostoru. continue..

Categories : Disleksija