Današnja logično linearna civilizacija in z njo povezana šola sta neprijazni do oseb z disleksijo.

Otroci z disleksijo so povprečno ali tudi nadpovprečno nadarjeni, imajo talente in so nagnjeni k umetniškemu delovanju.

Osebe z disleksijo imajo kljub svojim povprečnim ali zelo visokim splošnim sposobnostim VELIKE TEŽAVE PRI OSNOVNEM OPISMENJEVANJU in usvajanju osnovnih veščin, kot so branje, pisanje in računanje.

Categories : Disleksija